Hakkımızda

 Fotoritim eFotoğraf Dergisi

Fotoritim eFotoğraf Dergisi, 2007 yılından bugüne dek internet ortamında fotoğraf sanatı dergiciliği yapan bağımsız bir oluşumdur. Dergi, tüm faaliyetlerini gönüllü ekibi ile yürütmekte olup başta fotoğraf olmak üzere diğer sanat dalları ve farklı ritüellerde okurlarına projeler, sergiler, söyleşiler, makaleler, araştırmalar, etkinlikler, eyayınlar vs. sunmaktadır. Bu süreç içerisinde dergimizde pek çok arkadaşımız görev almış, katkı sağlamıştır. Ayrıca sanat ve akademi camiasından pek çok dostumuz dergimize çeşitli alanlarda destek ve katkı sağlayarak, konularımızın hazırlanmasına emek vermişlerdir. Hepsine tek tek teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve en başından beridir bizi yalnız bırakmayan, katılımları ile destek veren siz değerli okurlarımıza teşekkür ve sevgilerimizi iletiyoruz.

Fotoritim eFotoğraf Dergisi e-posta adresi: frdergi@gmail.com

- Fotoritim eFotoğraf Dergisi Ekibi -

staff 28052013
 Danışman : Baybars SAĞLAMTİMUR

FOTORİTİM MANİFESTO

Fotoritim e-Fotoğraf Dergisi olarak:

Fotoğraf adına, sanat adına; herhangi bir kişiye, gruba, söylem ya da ideolojiye bağlı kalmaksızın; fotoğrafa gönül veren herkesin ulaşabileceği, kendini geliştirmek için faydalanabileceği, paylaşıma aracı bir kaynak olarak var olduğumuzu duyuruyoruz.

Fotoğrafın, insanlığın ortak anlatım dillerinden biri olduğu düşüncesinden yola çıktık ve sınırları kaldırarak, tüm dünyadaki fotoğrafa dayalı sanat eserlerine ve sanatçılara kucak açıyoruz.

Fotografik teknikler kullanılarak yaratılmış tüm görüntülere ve sanatta tek yönlü düşünmenin sınırlayıcı ve kısırlaştırıcı etkisini göz önünde bulundurarak fotoğraf dışında, ama paralel eksende farklı sanat dallarına ve yazılara da yer veriyoruz.

Din, dil ve ırk gibi ayrımlar gözetmeden; fotoğrafa yeni başlamış veya bu sanata yıllarını vermiş, fotoğrafa dayalı iyi işler, proje temelli çalışmalar veya nitelikli metinler ürettiğine inandığımız, tüm sanatçılara, yazarlara ve fotoğrafla ilgili oluşumlara kucak açıyoruz.

Doğayı korumaya, insanlığa hizmete, evrensel barışa, tarihe ve tarihi eserlerin korunmasına dair çalışmaların yayınlanmasına öncelik veriyoruz.

İnternet ortamını kullanarak, Türkiye’den dünyaya yayılan, uzun vadeli ve ciddi bir kaynak oluşturmayı hedefledik ve bu yolda yürüyoruz.

Okuyucu ve izleyicilerimizle var olduk, onlarla birlikte gelişerek, aydınlanıp, aydınlatıyoruz.Yukarı